Branie odpowiedzialności za własne decyzje nie jest łatwe. Poczynienie starań w tym kierunku jest jednak warte wysiłku. Będąc świadomymi możliwych konsekwencji swoich czynów, zyskujemy poczucie sprawczości, poprawiamy jakość relacji z innymi, a także możemy przyśpieszyć samorozwój.

Przyznawanie się do winy — ważna część life coachingu

W artykule autorstwa doktora Arta Markmana opublikowanym w 2015 roku w czasopiśmie „Greater Good Magazine” dowiadujemy się, że brak brania odpowiedzialności za własne decyzje ma wiele wspólnego ze strachem.

  • po pierwsze wzięcie odpowiedzialności za nietrafną decyzję wiąże się z koniecznością przyznania się do błędu;
  • po drugie należy liczyć się z możliwością pogorszenia się własnej samooceny, przed czym szczególnie zacięcie broni się nasze ego;
  • po trzecie zaś przyznanie się do błędu, zwłaszcza w sferze zawodowej, może skutkować utratą posiadanego autorytetu.

Jak zacząć brać odpowiedzialność za swoje czyny?

Zachowania takie propaguje między innymi Stephen R. Covey w swojej książce zatytułowanej „7 nawyków skutecznego działania”, które sprowadzają się do przestrzegania poniższych reguł:

  1. Pierwsza mówi o tym, aby jak najczęściej przyjmować proaktywną postawę.
  2. Druga przypomina, aby każde działanie zaczynać z wizją końca.
  3. Zgodnie z trzecią regułą należy najpierw robić to, co jest najważniejsze.
  4. Kolejna, czwarta zasada mówi o tym, aby współpracę z innymi zawsze traktować w kategoriach win-win.
  5. Piąta reguła podkreśla konieczność bycia empatycznym, a więc czynienia starań w kierunku zrozumienia drugiej osoby.
  6. Według szóstej porady należy dążyć do zachowania stanu synergii, czyli zgodnej współpracy z innymi.
  7. Ostatnia zasada, nazwana „ostrzeniem piły”, przypomina o tym, jak ważny jest odpoczynek na każdej płaszczyźnie: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Najlepsze w tego rodzaju pracy nad sobą jest to, że jest ona niesamowicie nagradzająca – nie ma lepszego poczucia niż przekonanie, że oto stajemy się kowalami własnego losu i wszystko dobre, co się nam przydarza, jest efektem naszych przemyślanych starań i dążeń.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">