PDP (z ang. personal development plan) to nic innego jak proces tworzenia planu działania, dotyczącego sfery zawodowej, edukacyjnej, osobistej, relacji międzyludzkich czy osobistego samodoskonalenia. Tworząc go, powinniśmy działać w oparciu o wartości, przekonania i cele, ściśle podążając za swoja świadomością i refleksjami. Plan rozwoju osobistego wiele ułatwia, pod warunkiem, że nie traktujemy go jak odhaczanie kolejnego zadania z listy przykrych obowiązków. Warto docenić PDP, bo dzięki niemu to, do czego dążymy, możemy osiągnąć szybciej, łatwiej i przyjemniej.

Co zyskujemy dzięki PDP?

Na przykład zwiększenie efektywności! Źródło problemu związanego z efektywnością należy szukać w niewłaściwym planowaniu. Domeną najpotężniejszych przedsiębiorstw tego świata jest regularne opracowywanie strategii i właśnie nieustanne tworzenie planów. Dlatego planujmy. Formułowanie celów to jedna z najbardziej skutecznych metod rozwoju. Dzięki jasno określonym planom rozwoju osobistego zyskujemy pewność oraz stabilizację. A wszystko to z powodu poczucia, że podążamy wcześniej wytyczoną trasą, we właściwym kierunku.

Zalety planowania

Kto się nie rozwija, ten się cofa. Prawidłowość ta dotyczy każdego aspektu naszego życia. Dobrze o tym wiedzą światowej sławy przedsiębiorcy, dlatego też nieustannie kładą nacisk na skuteczne planowanie działań i podążanie w jasno sprecyzowanych kierunkach. Pokrywa się to również z wynikami badań, które wskazują na zalety planowania i przytaczają zasadę mówiącą o tym, że dzięki minucie planowania możemy zaoszczędzić 10 minut czasu pracy. Dziś jasne jest, że to właśnie od mądrego planowania zależy, czy będziemy efektywni w pracy, w domu, spędzając czas na realizowaniu pasji i zacieśnianiu więzi z najbliższymi. Proces planowania zajmuje sporo czasu i wymaga od planującego świadomości i samozaparcia, wiąże się z koniecznością podejmowania zamierzonych i planowych działań, ale przybliża do sukcesu.

Planując własny rozwój, przede wszystkim zyskujemy spokój. Mając jasno określone cele i sposoby ich realizacji, zasypiamy w poczuciu, że panujemy nad sytuacją i jesteśmy panami swojego losu. Ponadto, realizując jego założenia, zaglądamy w głąb siebie, poznajemy swoje mocne i słabe strony, oceniamy własne kompetencje i wiedzę. A przede wszystkim wreszcie wiemy, dokąd zmierzamy. Pomożemy Ci dokonać tego wszystkiego podczas specjalnego kursu w formie online. Zapraszamy!

Zespół Process Coach