Na obecnym rynku pracy jedyną pewną i stałą rzeczą jest zmiana. Osoby, które chcą awansować, powinny stale inwestować w rozwój swoich kompetencji. Jednym z dobrych pomysłów są szkolenia dla liderów. To rozwiązanie przede wszystkim dla obecnej lub przyszłej kadry zarządzającej. Jakie korzyści płyną z brania udziału w tego typu szkoleniach?

Maksymalny rozwój kompetencji zawodowych

Kursy prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie pozwalają w krótkim czasie rozwinąć wymagane kompetencje. Tego typu szkolenia składają się zazwyczaj z części teoretycznej i praktycznej, z czego tej drugiej jest poświęcona większość czasu. Dzięki temu uczestnicy ćwiczą już na zajęciach przydatne umiejętności.

Możliwość nawiązania nowych kontaktów

Udział w szkoleniu to także świetna okazja do tego, aby nawiązać wiele nowych znajomości z osobami, które również interesuje rozwój zawodowy i osobisty. Tego rodzaju spotkania mogą zaowocować korzystną propozycją współpracy w przyszłości.

Rozwój w sferze prywatnej

Kompetencje miękkie uzyskane w ramach szkoleń zawodowych często przydają się również w życiu osobistym. Dobrym przykładem jest polepszenie umiejętności komunikacji z innymi czy też zwiększenie skuteczności w zakresie rozwiązywania konfliktów. Te kompetencje pozwalają czerpać więcej satysfakcji z życia towarzyskiego i rodzinnego.

Wiedza nie tylko z książki

Chociaż wiedza zdobywana z książek ma ogromne znaczenie dla naszego funkcjonowania w sferze zawodowej, to nie powinna być jedynym sposobem rozwoju. Niezbędna jest również nauka w praktycznej w formie – udowodniono, że praktyka to najbardziej efektywna metoda zdobywania nowych kompetencji.

Możliwość sprawdzenia samej siebie

Szkolenia przeznaczone dla liderek pozwalają także upewnić się co do posiadanych umiejętności. To doskonała szansa dla kobiet, które lubią testować siebie w różnych sytuacjach. Od dawna wiadomo, że kobietom trudniej jest budować sieć kontaktów, która służyłaby celom zawodowym – obecność na szkoleniu sprzyja tworzeniu takiej sieci, stanowiąc dodatkową korzyść z udziału.

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">