Żeby określić, czym jest samoakceptacja, nie można przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie oznacza ona bowiem ani w pełni bezkrytycznego podejścia do “każdej wersji siebie”, ani akceptacji zależnej od spełnienia jakichś warunków. Czym zatem jest samoakceptacja i jak diagnozować problemy z nią związane? 

Filary samoakceptacji

Akceptowanie samego siebie to przede wszystkim pogodzenie się z przeszłością, czyli z rzeczami, na które nie ma się dłużej wpływu. Samoakceptacja to także szacunek dla samego siebie oraz swoich potrzeb. Dzięki niej mamy siłę działać według własnych przekonań, nawet jeśli nie są one zgodne z oczekiwaniami otoczenia. Istotną częścią samoakceptacji jest także dawanie sobie przyzwolenia na posiadanie wad i doświadczanie gorszych dni. Nie oznacza ono jednak bezgranicznego przyzwolenia na zachowania, jakiekolwiek by one nie były.

Obszary samoakceptacji i symptomy problemów

Ludzie oceniają samych siebie pod wieloma względami. Samoakceptacja może mieć na przykład wymiar duchowy, jeśli dana osoba uznaje swoje sumienie za czyste, albo cielesny, jeżeli akceptuje swój wygląd. Istotne znaczenie ma samoakceptacja pod względem społecznym, która zależy od tego, jakie miejsce zajmuje się w danej społeczności. Istnieje także samoakceptacja bytowa odnosząca się do aktualnej sytuacji materialnej. Jeżeli uważamy, że mamy ogromne braki w jednej z wymienionych dziedzin, wówczas cierpimy na problemy z samoakceptacją. Może to wpływać na podejmowane przez nas decyzje – możemy więc  działać wbrew sobie, a to znacząco obniża naszą samoocenę.

Droga poznania

Osoby, które akceptują same siebie, często spędziły wiele czasu na prawdziwym poznaniu siebie. Dzięki temu zdają sobie sprawę na przykład z tego, że porównywanie się z innymi nigdy nie wychodzi na dobre. Dokładne poznanie siebie wymaga zaangażowania i wysiłku – podejmując go, warto współpracować ze specjalistami, którzy wskażą odpowiednią drogę rozwoju. Jednak Twoja praktyka autorefleksji może Ci bardzo w tym pomóc. Naucz się zadawać sobie pytania o to, czego potrzebujesz i czego pragniesz. Szczególnie w momentach, kiedy jest Ci źle, zatrzymanie się na chwilę i zadanie sobie tych pytań, następnie uważne wsłuchanie się w siebie, odważne powiedzenie sobie prawdy pozwoli Ci rozumieć siebie lepiej i dotrzeć do swoich najgłębszych motywacji. Kiedy je poznasz, będziesz mogła skuteczniej działać na rzecz pozytywnej zmiany w swoim życiu.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">