Z własnego doświadczenia wiemy, że niektóre osoby mają na nas większy wpływ, a inne mniejszy. Dlaczego tak się dzieje? Zależy to od czynnika nazywanego dynamiką władzy, rozumianego jako zdolność jednej osoby w związku do wywierania wpływu na drugą osobę, w celu uzyskania konkretnego efektu. Nigdy nie będę Cię namawiała, abyś egzekwowała władzę zawsze, w każdej sytuacji, za wszelką cenę i w kontakcie z każdym. Takie życie nie miałoby sensu, ponieważ pozbawione byłoby ciepła, miłości, wrażliwości, uważności na drugiego człowieka, i szczęścia w efekcie! Ważne natomiast jest, byś lepiej poznała siebie w kwestii, na ile możesz zwiększyć swoją strefę wpływu na ludzi, by tworzyć z nimi bogatsze, efektywne, pozytywne relacje i w rezultacie budować swój sukces i szczęśliwe życie.

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">